Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalog fonda

Čarobni zaželi

NAZIV PROJEKTA: Čarobni zaželi (UP.02.1.1.13.0014)

VRIJEDNOST PROJEKTA: 646.760,00 HRK*
*Projekt se sufinancira sredstvima Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. u sklopu Poziva „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II“.

NOSITELJ: Udruga za djecu i mlade „Čarobni svijet“

PARTNERI: Hrvatski zavod za zapošljavanje – Područni ured Šibenik i Centar za socijalnu skrb Knin

TRAJANJE PROJEKTA: 15 mjeseci (srpanj 2020. – listopad 2021.)

SPECIFIČNI CILJ POZIVA: Osnažiti i unaprijediti radni potencijal teže zapošljivih žena i žena s nižom razinom obrazovanja u lokalnoj zajednici, koje će ublažiti posljedice njihove nezaposlenosti i rizika od siromaštva te ujedno potaknuti socijalnu uključenost i povećati razinu kvalitete života krajnjih korisnika.

CILJANA SKUPINA: 7 nezaposlenih žena s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem, koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih HZZ-a (s naglaskom na teže zapošljive skupine u lokalnoj zajednici).

KRATKI OPIS: Projektom Čarobni Zaželi zaposlit će se sedam dotad nezaposlenih žena s naglaskom na teže zapošljive skupine u lokalnoj zajednici. Osim znanja nakon završenog osposobljavanja, dobit će novo radno iskustvo (u trajanju od 12 mjeseci) čime će postati samopouzdanije i konkurentnije na tržištu rada. Zaposlenjem, također, postaju društveno korisnije i punopravne članice zajednice što smanjuje rizik od siromaštva i socijalne isključenosti.

CILJEVI I AKTIVNOSTI:

  • Zapošljavanje žena iz ciljane skupine u svrhu potpore i podrške za 42 starije osobe i osobe u nepovoljnom položaju na području grada Knina.
  • Obrazovanje i osposobljavanje žena pripadnica ciljane skupine.
  • Promidžba i vidljivost: održana početna i završna konferencija, izrada promotivnih materijala

 

KONTAKT: Udruga za djecu i mlade „Čarobni svijet“

Sadržaj objave isključiva je odgovornost Udruge za djecu i mlade „Čarobni svijet“.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalog fonda

Više informacija o EU fondovima:
www.strukturnifondovi.hr

Udruga za djecu i mlade "Čarobni svijet"

  • Meštrovićeva 21, 22300 Knin
  • Mobitel: 091 / 78 78 411
  • carobnisvijet7@gmail.com

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalog fonda

Više informacija o EU fondovima:
www.strukturnifondovi.hr

Sadržaj internetsje stranice je isključiva odgovornost udruge za djecu i mlade “Čarobni svijet”