Projekt Čarobni svijet

PROJEKT ČAROBNI SVIJET Projekt Čarobni svijet podrazumijeva provođenje radionica za djecu s ciljem jačanja pozitivne slike o sebi i pomoći u učenju, te edukaciju za stručnjake koji rade s djecom i mladima. U sklopu Projekta planira se osnivanje centra za mlade kao izvaninstitucionalne podrške djeci, mladima i obiteljima grada Knina. Naglašavajući važnost prevencije te suradnje […]