Udruga za djecu i mlade "Čarobni svijet" korisnica je institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge.

Centar za mlade

2020. godine osnovan je Centar za mlade „Čarobni svijet“. Iskustva s radionica u sklopu Centra pokazuju izrazitu potrebu za podrškom u rastu i odgoju u našem gradu. Osnivanjem Centra zajednici je pružena nova usluga. Cilj nam je da novoosnovani Centar raste iz godine u godinu te da pruža što više usluga za djecu, mlade i obitelji grada Knina. Stoga smo istražili mišljenje naših sugrađana javnom anketom. Anketa je pokazala izrazitu potrebu za grupnim i individualnim radionicama za djecu i roditelje, tečajevima roditeljstva, predavanjima stručnjaka o temama vezanim za odgoj, pomoći u učenju i kreativnim radionicama. Ti su nam rezultati nit vodilja i poticaj da s takvim aktivnostima nastavimo i dalje u sklopu Centra. Cilj nam je, naglašavajući važnost prevencije i suradnje, biti što bolja podrška djeci i mladima u njihovom odrastanju, roditeljima podrška u odgoju njihove djece, te institucijama važna podrška i produžena ruka suradnje.

Aktivnosti:

Kulturno-umjetničke radionice

  • Podrazumijevaju radionice o kulturnoj baštini, likovno, glazbeno i scensko izražavanje, promicanje kulturno-društvenog života, njegovanje tradicijske kulture, edukativno-kreativne radionice, medijsku kulturu, učenje o fotografiji i filmu te književnosti i dramskom stvaralaštvu.

„Produženi boravak – pomoć pri učenju“

  • Za djecu od 7 do 10 godina ima cilj pružiti djetetu različite sadržaje koji će povoljno utjecati na razvoj njegove cjelokupne osobnosti te individualnih i jedinstvenih potencijala. Samim time utječemo na kvalitetnije učenje, ponavljanje gradiva i izvršavanje školskih zadataka. Stručne osobe s djecom prolaze tematske cjeline školskog gradiva, rade redovite zadaće i pripremaju radnje listiće za vježbanje i učenje. Aktivnosti se odvijaju u Kninu te u Biskupiji u sklopu Društvenog centra Biskupija.

Radionice podrške u odrastanju

  • Oodnose se na podršku djeci i mladima u gradnji pozitivne slike o sebi i podršku u učenju i svladavanju školskog gradiva.

Edukacije

  • Edukativni roditeljski sastanci, tečajevi i edukacije za stručnjake.

KORAK BLIŽE DJETETU

Udruga kontinuirano od osnutka provodi program Korak bliže djetetu čiji je cilj biti korak bliže našim najmlađim članovima te osiguranje uvjeta kvalitetnog razvoja u odgovorne i produktivne osobe koje su zalog za budućnost našeg grada.