Čarobni zaželi

Europski socijalni fond - Operativni program - Učinkoviti ljudski potencijali

NAZIV PROJEKTA: Čarobni zaželi (UP.02.1.1.13.0014)

VRIJEDNOST PROJEKTA: 646.760,00 HRK*

*Projekt se sufinancira sredstvima Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. u sklopu Poziva „Zaželi - program zapošljavanja žena - faza II“.

NOSITELJ: Udruga za djecu i mlade „Čarobni svijet“

PARTNERI: Hrvatski zavod za zapošljavanje - Područni ured Šibenik i Centar za socijalnu skrb Knin

TRAJANJE PROJEKTA: 15 mjeseci (srpanj 2020. - listopad 2021.)

SPECIFIČNI CILJ POZIVA: Osnažiti i unaprijediti radni potencijal teže zapošljivih žena i žena s nižom razinom obrazovanja u lokalnoj zajednici, koje će ublažiti posljedice njihove nezaposlenosti i rizika od siromaštva te ujedno potaknuti socijalnu uključenost i povećati razinu kvalitete života krajnjih korisnika.

CILJANA SKUPINA:

7 nezaposlenih žena s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem, koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih HZZ-a (s naglaskom na teže zapošljive skupine u lokalnoj zajednici).

KRATKI OPIS: Projektom Čarobni Zaželi zaposlit će se sedam dotad nezaposlenih žena s naglaskom na teže zapošljive skupine u lokalnoj zajednici. Osim znanja nakon završenog osposobljavanja, dobit će novo radno iskustvo (u trajanju od 12 mjeseci) čime će postati samopouzdanije i konkurentnije na tržištu rada. Zaposlenjem, također, postaju društveno korisnije i punopravne članice zajednice što smanjuje rizik od siromaštva i socijalne isključenosti.

CILJEVI I AKTIVNOSTI:

  • Zapošljavanje žena iz ciljane skupine u svrhu potpore i podrške za 42 starije osobe i osobe u nepovoljnom položaju na području grada Knina.
  • Obrazovanje i osposobljavanje žena pripadnica ciljane skupine.
  • Promidžba i vidljivost: održana početna i završna konferencija, izrada promotivnih materijala

KONTAKT:

Udruga za djecu i mlade „Čarobni svijet“

Meštrovićeva 21. 22300 Knin

Anita Ercegovac, voditeljica projekta

Mobitel: 091/7878411

Email:

 Sadržaj objave isključiva je odgovornost Udruge za djecu i mlade „Čarobni svijet“.                                                                                          

Više informacija o EU fondovima:
www.strukturnifondovi.hr

              

TOP