Virtualni Čarobni svijet

Europski socijalni fond - Operativni program - Učinkoviti ljudski potencijali

NAZIV PROJEKTA: Virtualni Čarobni svijet (UP.02.1.1.14.0009)

VRIJEDNOST PROJEKTA: 492.799,97 HRK*

*Projekt se sufinancira sredstvima Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa
Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. u sklopu Poziva „Umjetnost i kultura online“.

NOSITELJ: Udruga za djecu i mlade „Čarobni svijet“

TRAJANJE PROJEKTA: 12 mjeseci, veljača 2020. - veljača 2021.

SPECIFIČNI CILJEVI POZIVA:

 • Razvijanje socijalni i kreativnih vještina i znanja koja doprinose socijalnom uključivanju
  pripadnika ciljanih skupine.
 • Poboljšanje pristupa ciljanih skupina kulturnim i umjetničkim sadržajima i aktivnostima.

CILJANA SKUPINA:
25 djece i mladih

KRATKI OPIS: Projekt Virtualni Čarobni svijet u sklopu Poziva „Umjetnost i kultura online“ predviđa
provođenje online participativnih umjetničko-kulturnih radionica koje su usmjerene na socijalno
uključivanje pripadnika ciljane skupine. Radionice će provoditi stručnjaci s područja likovne kulture i
likovnog stvaralaštva, digitalnih vještina u fotografiji i filmu, književnosti i dramskog stvaralaštva te
kulturne materijalne i nematerijalne baštine.

AKTIVNOSTI I OČEKIVANI REZULTATI:

 • Provedeno 140 dana participativnih kulturnih i/ili umjetničkih aktivnosti u kojima su
  sudjelovali pripadnici ciljanih skupina.
 • 25 pripadnika ciljanih skupina završilo program odabrane participativne kulturne i/ili
  umjetničke aktivnosti.
 • Nabavljena informatička oprema

KONTAKT:
Udruga za djecu i mlade „Čarobni svijet“
Meštrovićeva 21. 22300 Knin
Anita Ercegovac, voditeljica projekta
Mobitel: 091/7878411
Email:

 • carobnisvijet7@gmail.com
 • carobnisvijetinfo@gmail.com

Sadržaj objave isključiva je odgovornost Udruge za djecu i mlade „Čarobni svijet“.

Više informacija o EU fondovima:
www.strukturnifondovi.hr

TOP