Javnom anketom cilj je bio potaknuti razmišljanje o važnosti podrške te ispitati stavove građana i građanki o podršci i oblicima podrške. Također, htjeli smo istražiti javno mnijenje kako bismo započete aktivnosti nastavili u skladu s potrebama zajednice. Poziv za sudjelovanje u anketi objavljen je na Facebook stranici Udruge te je emitiran kao radio oglas na lokalnom radiju (u prilogu snimka).

Link na anketu bio je aktivan od 1.2.2021. do 17.2.2021. godine. U tom razdoblju anketu je ispunilo 117 građana i građanki grada Knina. Uzorak čini 70,9 % žena te 29,1 % muškaraca.

Anketom se ispitivalo opće zadovoljstvo ispitanika životom u gradu Kninu, razmišljanja i stavovi o načinima na koje djeca i mladi provode svoje vrijeme u našem gradu, te stavovi o potrebama u zajednici za aktivnostima podrške djeci, mladima i obitelji.

Uz važnost sudjelovanja djece i mladih u kulturnim sadržajima, sportskim aktivnostima i volontiranju,

Odgovori na pitanje „U kojim biste aktivnostima rado sudjelovali da postoji mogućnost za to?“ pokazuju potrebe za raznolikim aktivnostima koje se kreću od učenja stranih jezika i domaćinstva, izleta, pomoći u učenju do kreativnih radionica. Posebno bismo istaknuli psihosocijalnu pomoć i podršku obiteljima djece s teškoćama u razvoju. Velik broj ispitanika istaknuo je želju za sudjelovanjem u edukativnim radionicama za roditelje te individualnim savjetovanjima.

40,2 % ispitanika smatra kako u Kninu nedostaje podrška u učenju za mlade, a čak 61,5 % smatra kako nedostaju radionice za osobni razvoj djeteta.

Izdvajamo neke od odgovora na pitanje „Na koji biste način poboljšali ponudu dodatnih sadržaja za djecu i mlade u gradu Kninu?“

Odgovori o aktivnostima koje bi trebao imati centar za mlade pokrivaju područja kreativnih radionica, psihosocijalne pomoći, pomoći u učenju, radionice za roditelje, učenje stranih jezika, edukacije o ovisnostima, poticanje volontiranja kod mladih te zajedničko druženje djece i roditelja.

Ova nam je anketa pružila uvid u stavove i razmišljanja dijela građana i građanki našeg grada. Pokazala nam je kako su građani itekako svjesni potreba koje djeca, mladi i obitelji imaju u današnjem svijetu kojeg karakterizira neizvjesnost i stalne promjene. U takvim uvjetima neophodna je sveobuhvatna podrška obitelji kako bi se što više spriječili potencijalni rizici u funkcioniranju.