Udruga za djecu i mlade "Čarobni svijet" korisnica je institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge.

O nama

Udruga za djecu i mlade „Čarobni svijet“ osnovana je 2013. godine u gradu Kninu. Knin je u javnosti poznat kao grad mladih i djece i upravo je Udruga Čarobni svijet bila prva udruga koja je za osnovnu djelatnost odabrala aktivnosti za djecu i mlade. Osnovali smo udrugu znakovitog imena – Čarobni svijet sa željom da ona postane mjesto igre i zabave i poticajnog okruženja koje podržava djetetovo učenje i razvoj u odgovorne i kreativne pojedince. U takvom okružju promoviramo kvalitetne odnose te suradnju i zajedništvo svih sudionika djetetova razvoja, odgoja i obrazovanja. Naglaskom na razvoj i prepoznavanje potreba djece i mladih te stručnjaka koji rade s djecom, širimo našu djelatnost iz godine u godinu. Danas udruga svoje aktivnosti provodi u sklopu programa Korak bliže djetetu te novoosnovanog Centra za mlade. Apliciranjem na europske projekte i njihovom provedbom, dodatno smo proširili naš djelokrug te proširili naše aktivnosti. Danas djelujemo na području grada Knina, u Općini Biskupija i Općini Kistanje. Udrugu čini oko 80 aktivnih i redovnih članova.

Ciljevi udruge

 • Rad s djecom i mladima u njihovom slobodnom vremenu kroz provođenje aktivnosti koje će unaprijediti njihovu kvalitetu življenja i društvene zajednice u cjelini: pružanje stručne podrške djeci, mladima i njihovim roditeljima, pružanje svih ostalih vidova pomoći sa svrhom poboljšanja kvalitete života i razvoja društva te potpora razvojnim procesima u lokalnoj zajednici.

 • Promoviranje i zaštita ljudskih prava u RH te pomoć zaštiti temeljnih ljudskih i građanskih prava zajamčenih Ustavom i zakonom.

 • Suradnja i razmjena s istim ili sličnim tuzemnim i inozemnim udrugama i ustanovama.

 • Poticanje i razvoj civilnog društva, povezivanje i suradnja gospodarskog, vladinog i nevladinog sektora lokalno, nacionalno i regionalno.

 • Osnivanje ustanova i institucija u skladu s propisima i zakonima RH.

Područja djelovanja

 • Demokratska politička kultura
 • Ljudska prava
 • Međunarodna suradnja
 • Obrazovanje, znanost i istraživanje
 • Održivi razvoj
 • Socijalna djelatnost i Zaštita zdravlja

Programi

KORAK BLIŽE DJETETU

Udruga kontinuirano od osnutka provodi program Korak bliže djetetu čiji je cilj biti korak bliže našim najmlađim članovima te osiguranje uvjeta kvalitetnog razvoja u odgovorne i produktivne osobe koje su zalog za budućnost našeg grada.

CENTAR ZA MLADE

2020. godine osnovan je Centar za mlade „Čarobni svijet“. Iskustva s radionica u sklopu Centra pokazuju izrazitu potrebu za podrškom u rastu i odgoju u našem gradu. Osnivanjem Centra zajednici je pružena nova usluga.