Početna konferencija projekta “Virtualni Čarobni svijet” koji provodi Udruga za djecu i mlade „Čarobni svijet“ održana je 5. svibnja 2021. godine preko platforme Zoom. Među sudionicima bili su predstavnici Kninskog muzeja, Muzeja hrvatskih arheoloških spomenika i Arheološkog muzeja Split, brojni stručnjaci iz područja umjetnosti i kulture, te stručnjaci koji rade s djecom i mladima na području grada Knina.

Anita Ercegovac, voditeljica projekta i Ana Bajan, projektna koordinatorica, prezentirale su Projekt kroz elemente i aktivnosti naglasivši ciljeve projekta: Razvijanje socijalnih i kreativnih vještina i znanja koja doprinose socijalnom uključivanju, te poboljšanje pristupa pripadnika ciljane skupine kulturnim i umjetničkim sadržajima i aktivnostima.

Ciljevi Projekta bit će realizirani kroz Program “Lujo Marun – čarobni vizionar” koji će ciljanoj skupini pružiti priliku upoznavanja lika i djela fra Luje Maruna. Ciljna skupina će imati priliku obići lokalitete i mjesta vezana uz Marunovo djelovanje što je dodana vrijednost ovog projekta. Sudjelovat će na participativnim umjetničko-kulturnim radionicama i razvijati svoja znanja i vještine kroz online susrete s umjetnicima i stručnjacima iz četiriju područja:
1. Kulturna materijalna i nematerijalna baština
2. Likovna kultura i likovno stvaralaštvo
3. Digitalne vještine u fotografiji i filmu
4. Književnost i dramsko stvaralaštvo

U dijelu izlaganja o fra Luji Marunu uključio se ravnatelj Arheološkog muzeja u Splitu, dr.sc. Ante Jurčević koji je pozdravio temu i istaknuo zadovoljstvo zbog ovakvog rada s djecom i mladima predloživši obilazak muzeja u Splitu. Izlaganju se pridružio i Miloš Biserko, kninski arheolog koji će svojim angažmanom dodatno približiti život Luje Maruna, arheologiju te materijalnu i nematerijalnu baštinu. Svaki od stručnjaka dat će dodatnu vrijednost projektnim aktivnostima pa će tako stručnjak iz likovnog odgoja i likovnih umjetnosti povezati Marunov lik sa svojim područjem, stručnjak iz područja hrvatskog jezika i književnosti bavit će se Marunovim životom povezujući ga s književnosti i dramskim stvaralaštvom, dok će se stručnjak iz područja fotografije bavit  područjem digitalnih vještina u fotografiji i filmu, također stavljajući u fokus Luju Maruna. Cilj nam je ovim radionicama osvijestiti kod najmlađih članova naše zajednice važnost života i djela fra Luje Maruna, njegov doprinos razvoju arheologije u Hrvatskoj i očuvanju brojnih spomenika s kninskog područja. Djeca će, osim
upoznavanja s Marunom, dodatno izgraditi i proširiti svoja znanja iz kulturno-umjetničkih područja, dodatno će im se približiti kulturni i umjetnički sadržaji te će razviti i otkriti vlastite kreativne vještine.

Projekt “ Virtualni Čarobni svijet” ukupne je vrijednosti 492.799,97 kuna s intenzitetom potpore od 100 %. Projekt se sufinancira sredstvima Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. u sklopu Poziva „Umjetnost i kultura online“.