Udruga Zdravi grad iz Splita u suradnji s Udrugom za djecu i mlade Čarobni svijet iz Knina provodi projekt ‘Knin grad s pričom’ čiji je cilj građanima približiti sadržaje nematerijalne kulturne baštine grada Knina, kao i osmisliti brošuru i kninski suvenir koji proizlazi iz nematerijalne kulturne baštine. O ciljevima i aktivnostima projekta popričali smo sa Zoranom Škare iz udruge Zdravi grad i Anitom Ercegovac iz udruge Čarobni svijet.

 

Projekt Knin grad s pričom provode udruge Zdravi grad iz Splita i Čarobni svijet iz Knina. Možete li nam reći više o kako ste došli na ideju ovog projekta i ukratko predstaviti projekt?

Zorana: Razlog zašto se razvila ideja projekta bio je manjak aktivnosti koje građanima Knina mogu približiti bogatu tradiciju te kulturno-povijesnu baštinu Knina i kninskog kraja. Kako brojni građani nisu svjesni bogatstva svoga grada, ovaj projekt će ispričati priču o gradu te ga približiti svojim građanima. Udruga Zdravi grad uključila se u ovu lijepu priču kao mentor jer djeluje već 20 godina te svojim iskustvom u provođenju projekata može na učinkovit i uspješan način pridonijeti vođenju aktivnosti projekta te partnerima pružiti potporu dijeljenjem svog znanja i iskustva.

Anita: Udruga Čarobni svijet od samog osnutka organizira raznovrsne radionice za djecu i mlade. Posebnu pažnju smo pridavali temama kulturne baštine našeg kraja jer je uistinu bogata, a stručna iskustva nam govore da takvi sadržaji od najranije dobi djeteta stvaraju dobar temelj za kreativnost, stvaralaštvo i gradnju osobnog identiteta. Rezultati i djelovanja naših udruga su nas zapravo i doveli u istu priču, ovaj put pod pojmom nematerijalne kulturne baštine. Ovim putem zahvaljujem Udruzi Zdravi grad na ponuđenom partnerstvu u kojem ćemo i mi kao udruga nastaviti rasti i razvijati dobre ideje za boljitak našeg grada i okolice.

Koji su glavni ciljevi projekta Knin grad s pričom?

Zorana: Kroz projekt građanima će se približiti sadržaji nematerijalne kulturne baštine grada Knina i to kroz umjetničko-kulturne aktivnosti što je i glavni cilj projekta.

Anita: Ciljevi projekta su prikazati nematerijalnu kulturnu baštinu grada Knina javnosti kroz oblikovanje suvenira iz tog područja i promoviranje iste prema široj javnosti. Stanovnici najčešće baštinu povezuju s materijalnim obilježjima, a tek manji broj razumije pojam nematerijalne kulturne baštine koja je predmet projekta „Knin grad s pričom“.

Jedan od ciljeva projekta je promicati nematerijalnu kulturnu baštinu grada Knina. Što sve spada pod nematerijalnu kulturnu baštinu i na koji način planirate promicanje iste?

Zorana: Promoviranjem kninske nematerijalne kulturne baštine približit ćemo grad njegovim građanima. Rezultate naših aktivnosti prezentirat ćemo na konferencijama na kojima ćemo pokušati okupiti što veći broj građana Knina. Uključit ćemo i medije u što više aktivnosti kako bi svi naši rezultati postali vidljivi široj javnosti. Nekako se nadamo da ćemo doprinijeti izgradnji identiteta grada Knina osobito u svrhu turističke promocije grada.

Anita: Kninske pjesme, napjevi, priče, kulinarstvo, nošnja, stari zanati i ostali tradicionalni običaji. Svaku pojedinu vrstu nematerijalne kulturne baštine tematski prolazimo sa stručnjacima, a potom na metodički način sadržaje prilagođavamo djeci. Stečene spoznaje i radovi koji su tijekom učenja bit će dio brošure u sklopu projekta. Sve aktivnosti pravovremeno se javnosti prikazuju preko raznih medija. Iz navedenih aktivnosti zajednički će se doći do suvenira koji će kao glavni cilj projekta na poseban način biti promoviran.

U sklopu projekta održavaju se edukacije stručnjaka. Recite nam više o edukacijama i njihovom programu.

Zorana: Za edukacije stručnjaka koji će biti uključeni u aktivnosti promoviranja nematerijalne kulturne baštine angažirali smo, moram sa zadovoljstvom reći, jednu zaista kvalitetnu ekipu. Sadašnji ravnatelj Arheološkog muzeja u Splitu okupio je relevantne stručnjake koji na edukacijama daju jednu široku sliku o tome što je nematerijalna kulturna baština, počevši od upoznavanja s nematerijalnom kulturnom baštinom grada Knina i okolice pa sve do davanja smjernica i stručnih znanja kako osmisliti i dizajnirati suvenir. Edukacije uz dr. sc. Antu Jurčević održavaju: Miloš Biserko, mag. archeol., dipl.diz. Stjepko Rošin, Zoja Radić, mag.ethnol. et athrop, Ivana Radovani Podrug, dišl.etn i Hrvoje Vuletić, dipl.etn

Anita: Prije svega sada govorim kao stručnjak na projektu koji je oduševljen programom edukacijama na kojima smo i mi kao stručnjaci spoznali daleko više od onog što smo u samom početku očekivali. Od približavanja pojmova nematerijalne kulturne baštine, preko brendiranja, primjera dobre prakse u očuvanju nematerijalne kulturne baštine do zanata našeg kraja koji su pred gašenjem dobili smo jednu novu i cjelovitu perspektivu o ovoj temi. Zajedno s ostalim stručnjacima aktivno sudjelujem u interaktivnim edukacijama gdje smo i mi same imale priliku prezentirati svoje ideje o najboljem suveniru nematerijalne kulturne baštine za grad Knin. Dodatno zadovoljstvo je bilo upoznati relevantne stručnjake iz područja u kojima smo educirani i zaključiti da je mnogima stalo do Knina i njegovog cjelokupnog napretka. Nadamo se da će ovaj projekt i njegovi rezultati biti jedna stepenica više u tom napretku.

U projekt su uključeni djeca i mladi koji sudjeluju u kulturno-umjetničkim radionicama. Što se sve radi na radionicama?

Anita: Kako sam već navela – stečene spoznaje koje su stručnjaci usvojili metodički se prenose na djecu na redovitim radionicama u prostoru udruge, kroz posjete knjižnici, muzeju i ostalim mjestima gdje možemo nadopuniti svoja učenja i istraživanja. Kada dođemo do konačnog suvenira uključit ćemo djecu u sve faze izrade, od prikupljanja sirovine do sam izrade. To je dio projekta kojem se posebno veselimo i koji će biti pomno dokumentiran.

 

Projekt ‘Knin grad s pričom’ vrijedan je 622.958,70 kuna, a u potpunosti je financiran iz Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.- 2020 – Razvoj i provedba programa za socijalnu koheziju i povećanje zaposlenosti u gradovima: Kninu, Belom Manastiru i Općini Dadra, Benkovcu, Petrinji i Vukovaru, u okviru Europskog socijalnog fonda.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)