Udruga za djecu i mlade "Čarobni svijet" korisnica je institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge.

Čarobni zaželi

NAZIV PROJEKTA: Čarobni zaželi (UP.02.1.1.13.0014)

VRIJEDNOST PROJEKTA: 646.760,00 HRK

IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA: 646.760,00 HRK*
*Projekt se sufinancira sredstvima Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. u sklopu Poziva „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II“.

NOSITELJ: Udruga za djecu i mlade „Čarobni svijet“

PARTNERI: Hrvatski zavod za zapošljavanje – Područni ured Šibenik i Centar za socijalnu skrb Knin

TRAJANJE PROJEKTA: 15 mjeseci (srpanj 2020. – listopad 2021.)

SPECIFIČNI CILJ POZIVA: Osnažiti i unaprijediti radni potencijal teže zapošljivih žena i žena s nižom razinom obrazovanja u lokalnoj zajednici, koje će ublažiti posljedice njihove nezaposlenosti i rizika od siromaštva te ujedno potaknuti socijalnu uključenost i povećati razinu kvalitete života krajnjih korisnika.

CILJANA SKUPINA: 7 nezaposlenih žena s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem, koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih HZZ-a (s naglaskom na teže zapošljive skupine u lokalnoj zajednici).

KRATKI OPIS: Projektom Čarobni Zaželi zaposlit će se sedam dotad nezaposlenih žena s naglaskom na teže zapošljive skupine u lokalnoj zajednici. Osim znanja nakon završenog osposobljavanja, dobit će novo radno iskustvo (u trajanju od 12 mjeseci) čime će postati samopouzdanije i konkurentnije na tržištu rada. Zaposlenjem, također, postaju društveno korisnije i punopravne članice zajednice što smanjuje rizik od siromaštva i socijalne isključenosti.

CILJEVI I AKTIVNOSTI:

  • Zapošljavanje žena iz ciljane skupine u svrhu potpore i podrške za 42 starije osobe i osobe u nepovoljnom položaju na području grada Knina.
  • Obrazovanje i osposobljavanje žena pripadnica ciljane skupine.
  • Promidžba i vidljivost: održana početna i završna konferencija, izrada promotivnih materijala
 
OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA:
  • Zaposleno 7 pripadnica ciljane skupine i pružena potpora i podrška za najmanje 42 starijih i nemoćnih osoba tijekom provedbe projekta
  • Obrazovano / osposobljeno 7 pripadnica ciljane skupine uključenih u projekt
  • Održana početna i završna konferencija, izrađeni promotivni materijali
 

KONTAKT:

Sadržaj objave isključiva je odgovornost Udruge za djecu i mlade „Čarobni svijet“.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalog fonda

Više informacija o EU fondovima:
www.strukturnifondovi.hr