Udruga za djecu i mlade "Čarobni svijet" korisnica je institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge.

Prvi koraci

NAZIV PROJEKTA: Prvi koraci

VRIJEDNOST PROJEKTA: 65.000,00 kn
„Ovaj Projekt provodi se uz financiranje Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade.“

NOSITELJ: Udruga za djecu i mlade „Čarobni svijet“

PARTNER: Udruga osoba s invaliditetom „Sveti Bartolomej“

TRAJANJE PROJEKTA: 10 mjeseci, rujan 2022. – lipanj 2023.

CILJANE SKUPINE:

  • 20 roditelja (sadašnjih i budućih)
  • 20 djece u dobi ranog djetinjstva (do 5 godina starosti)
  • 10 stručnjaka koji rade s djecom i mladima

SAŽETAK PROJEKTA:
Roditelji (sadašnji i budući), suočeni s brojnim otegotnim okolnostima (pandemija, globalna ekonomska kriza, prijetnje ratom) te raznim izvorima (često nepouzdanih) informacija iz kojih traže odgovore i podršku vezane za roditeljstvo, prepoznati su kao ključni faktor na koji treba utjecati jačanjem roditeljskih znanja i vještina te promicanjem važnosti stručnog rada i educiranja.

Nužno potrebna aktivna podrška roditeljima (sadašnjim i budućim) u vidu radionica, grupi podrške, edukacije i centra igre, izleta, doprinosi promicanju važnosti dijeljenja stručno utemeljenog znanja, jačanja roditeljskih kompetencija, razvija svijest o važnosti ranog odgoja u životu djeteta, o važnosti brige i potpore trudnicama, o važnosti ravnopravnog roditeljstva. Aktivnosti koje će se provesti unutar projekta Prvi koraci stvaraju temelje za uspostavljanje škole za roditelje kao sveobuhvatne usluge za dobrobit cijele zajednice. Povezivanje suradnjom ili partnerstvom relevantnih organizacija na području grada Knina, širimo utjecaj aktivnosti unutar projekta te zajednički jačamo kapacitete i razvijamo nove usluge na opću korist.

Roditelji će sudjelovati u projektu kroz aktivnosti u sklopu škole za roditelje koje podrazumijevaju sudjelovanje u stručnim edukacijama i radionicama, grupi podrške te u centru igre. Institucije suradnici u projektu (CZSS Knin, Dom zdravlja Knin, OB Hrvatski ponos – Odjel za ginekologiju i porodništvo) širenjem informacija o projektu osigurat će ciljanu skupinu roditelja djece mlađe od 5 godina, očeva te trudnica. Partner na projektu UOSI „Sveti Bartolomej“, širenjem informacija o projektu, u projekt će uključiti roditelje djece s teškoćama u razvoju i djecu s teškoćama u razvoju.

Djeca sudjeluju u projektu kroz centar igre.
U projektu će sudjelovati minimalno 10 stručnjaka koji rade s djecom i mladima pohađajući edukacije namijenjene stručnjacima o teškoćama u razvoju s kojima se susreću u svom radu. Svaka dodatna edukacija stručnjaka koji su u neposrednom svakodnevnom radu s djecom od velike je važnosti jer doprinosi jačanju njihovih stručnih kompetencija te jačanju znanja na tom području.

Ovaj projekt provodi se uz financiranje Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade.
Sadržaj dokumenta isključiva je odgovornost Udruge za djecu i mlade „Čarobni svijet“.

Aktivnosti edukacije za stručnjake doprinose jačanju stručnih kapaciteta stručnjaka koji rade s djecom i mladima. Međusobno povezivanje raznih stručnjaka doprinosi razmjeni iskustava i širi svijest o važnosti cjeloživotnog educiranja.
AKTIVNOSTI PROJEKTA:

  • 10 susreta grupe podrške “Roditelj roditelju”
  • 10 radionica za roditelje
  • 4 edukacije za roditelje
  • 20 susreta u centru igre
  • Izlet u NP Krka
  • 4 edukacije za stručnjake koji rade s djecom i mladima
  • Javna kampanja „Prvi koraci su bitni“

KONTAKT:
Udruga za djecu i mlade „Čarobni svijet“
Meštrovićeva 21, 22300 Knin
Anita Ercegovac, voditeljica projekta
Mobitel: 091/7878411
Email:
carobnisvijet7@gmail.com
info@carobnisvijet.hr

„Ovaj dokument izrađen je uz financijsku podršku Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade.
Sadržaj ovog dokumenta u isključivoj je odgovornosti Korisnika i ni pod kojim se uvjetima ne može smatrati kao odraz stajališta Središnjeg državnog ureda.“