Udruga za djecu i mlade "Čarobni svijet" korisnica je institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge.

RADIONICE O BABY HANDLINGU I SENZORNOJ INTEGRACIJI U KNINU I KISTANJAMA

U sklopu projekta Prvi koraci II koji Udruga Čarobni svijet provodi u partnerstvu s Općinom Kistanje i uz sufinanciranje Središnjeg državnog ureda za mlade, Tihana Gugo, prvostupnica radne terapije, Bobath terapeut i terapeut senzorne integracije, održala je radionice o baby handlingu i senzornoj integraciji u Kninu i Kistanjama.

Baby handling omogućuje prilagodbu novorođenoj bebi na nove životne uvjete, potiče razvoj mozga jer bebu stavlja u aktivan položaj kojim potiče senzomotorički razvoj, sprječava da ide u loše obrasce držanja i osigurava stabilnost i sigurnost. Također, baby handling prevenira moguće posljedice eventualnih pretrpljenih trauma koje se na samom početku života djeteta ne moraju manifestirati.

Voditeljica radionica teorijski je objasnila i demonstrirala na terapijskoj bebi kako podići i spustiti dijete, kako ga presvući, položaje hranjenja i položaje nakon jela, okretanje i pozicioniranje djeteta te kupanje. Polaznice su dobile priliku vježbati prikazane vještine na terapijskoj bebi, a na licu mjesta su se rješavale i neke nedoumice koje su mučile polaznice radionica. Voditeljica im je ponudila savjete kako baby handlingom pospješiti motorički razvoj njihove djece.

Na radionicama o senzornoj integraciji govorilo se o senzoričkim sustavima, definirala se senzorička disfunkcija te su se ponudili stručni savjeti kada i zašto se obratiti liječniku za pomoć. Dodatno, voditeljica je pokazala senzorni kabinet te za kraj naglasila važnost pravilnog postupanja s djetetom od rođenja pa do starije dobi koje podrazumijeva poticanje djeteta na istraživanje, slobodno kretanje i raznovrstan kontakt s okolinom. Cilj je bio prevenirati teškoće senzorne integracije koje dovode do brojnih teškoća (u ponašanju, učenju, koncentraciji, držanju i slično).

„Ovaj Projekt provodi se uz financiranje Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade.“