Udruga za djecu i mlade "Čarobni svijet" korisnica je institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge.

STAZA FRA LUJE MARUNA

U sklopu projekta Virtualni Čarobni svijet provodi se program online kulturno-umjetničkih radionica „Lujo Marun – čarobni vizionar“. Program podrazumijeva sklop radionica za djecu i mlade iz četiriju kulturno-umjetničkih područja – materijalna i nematerijalna kulturna baština, književnost i dramsko stvaralaštvo, digitalne vještine u fotografiji i filmu te likovna kultura i likovno stvaralaštvo. Sva četiri područja u fokus stavljaju upravo lik i djelo fra Luje Maruna, začetnika naše nacionalne arheologije te čovjeka koji je zaslužan što je Kninska tvrđava ostala očuvana. Kako bi djeci približili i što bolje dočarali Marunov rad na istraživanju arheoloških nalazišta, odlučili smo ih povesti njegovim stopama.
Prvo je organiziran izlet u Biskupiju pod vodstvom Miloša Biserka koji je naš stručnjak za radionice materijalne i nematerijalne kulturne baštine. Tamo smo obišli arheološke lokalitete koje je otkrio Lujo Marun. Posjetili smo arheološki lokalitet Crkvina na kojem smo vidjeli ostatke bazilike posvećene sv. Mariji. Mali arheolozi i istraživači upoznali su kako u stvarnosti izgleda arheološko nalazište te su primijenili naučeno iz radionica.
Kako je Marun znao da se baš tu nalazi nešto, gdje je bio ulaz, kako su građevine izgledale, samo su neka od pitanja koja su djeca postavljala. Nakon toga obišli smo lokalitet Stupovi i crkvu sv. Cecilije koja s pripadajućim sklopom predstavlja jedan od najvažnijih predromaničkih lokaliteta na teritoriju Hrvatske i smatra se da je u jednom trenutku tijekom ranog srednjeg vijeka mogla biti biskupsko središte. Djeca su naučila kako je Crkva sv. Cecilije najveća ranohrvatska crkva te da je dugo vremena povezivana s mjestom nasilne smrti kralja Zvonimira. Legenda o nasilnoj smrti kralja još nije dokazana, a u novije vrijeme sve je više razmišljanja kako je kralj ipak umro prirodnom smrću. Bila je to zanimljiva lekcija o važnosti kritičkog promišljanja i sustavnog rada i prikupljanja dokaza u arheologiji, ali i općenito.
Nakon toga organizirali smo šetnju gradom uz vježbu snalaženja u prostoru. Djeca su imala zadatak prepoznati nekadašnji položaj kuće Fontana i zgradu Prvog muzeja hrvatskih spomenika. Riječ je o autentičnim lokacijama koje imaju izniman značaj za nacionalnu povijest i arheologiju jer je upravo u tim objektima osnovan prvi muzej s nacionalnim predznakom. Prvi zadatak polaznici su obavili uspješno te su temeljem logičkog promišljanja i usvojenog znanja na prijašnjim radionicama, uspjeli prepoznati zgradu muzeja i položaj srušene kuće Fontana koja je izvorno bila naslonjena na južni dio samostanskog krila tj. zgrade Prvog muzeja, a kasnije mjesto gdje je prebačena većina predromaničkih spomenika. Nakon uspješno obavljenog zadatka, polaznicima je pokazan drugi značajan položaj, zgrada današnje Galerije u koju je Lujo Marun uglavnom deponirao antičke rimske spomenike. Osim toga, održano im je kratko predavanje o antičkim spomenicima koji se danas nalaze na Kninskoj tvrđavi što je djeci bilo posebno atraktivno.
Opet smo se sastali jednog burnog zimskog dana i prošetali do fra Lujina posljednja počivališta koje se nalazi na gradskom groblju. O važnosti i veličini njegovih djela učili smo na radionicama te smo stekli dojam o tomu kakav je čovjek bio. Posljednji dokaz fra Lujine skromnosti njegov je grob. Fra Lujo je htio počivati u grobu bez ikakvih obilježja. Nakon nekog vremena arheolozi su ipak odlučili njegov grob označiti na neki način te su za to odabrali stećak iz kasnog srednjeg vijeka iz Biskupije pored Knina. Time su na znakovit način povezali zauvijek fra Luju – utemeljitelja hrvatske nacionalne arheologije i Biskupiju – teren koji je istraživao.
Ovi izleti djeci su otkrili tek mali dio kulturnog i povijesnog bogatstva kraja i grada u kojem žive. Otkrivajući više o tomu, grade neraskidivu vezu s krajem iz kojeg dolaze ta razvijaju osjećaj o važnosti očuvanja kulturne materijalne i nematerijalne baštine.
Sadržaj objave isključiva je odgovornost Udruge za djecu i mlade “Čarobni svijet”. Projekt „Virtualni Čarobni svijet“ ukupne je vrijednosti 492.799,97 kuna s intenzitetom potpore od 100%. Projekt se sufinancira sredstvima Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. u sklopu Poziva „Umjetnost i kultura online“.