Udruga za djecu i mlade "Čarobni svijet" korisnica je institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge.

ZAVRŠNA KONFERENCIJA PROJEKTA "VIRTUALNI ČAROBNI SVIJET"

U petak 18. veljače 2022. godine održana je online završna konferencija projekta Virtualni Čarobni svijet čiji je nositelj Udruga za djecu i mlade „Čarobni svijet“ iz Knina. Na konferenciji su predstavljeni svi rezultati projekta. Projekt vrijednosti 492.799,97 kn sufinanciran je sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda. Trajao 12 mjeseci, točnije od veljače 2021. do veljače 2022. Opći cilj projekta bio je povećanje socijalne uključenosti osoba mlađih od 25 godina sudjelovanjem u kulturnim i umjetničkim sadržajima i aktivnostima. Specifični ciljevi odnosili su se na razvijanje socijalnih i kreativnih vještina i znanja te poboljšanje pristupa pripadnika ciljane skupine kulturnim i umjetničkim sadržajima i aktivnostima. Kako je poziv Umjetnost i kultura online, unutar kojeg je sklopljen ugovor za projekt Virtualni Čarobni svijet, podrazumijevao da se aktivnosti provode online, nabavljena je informatička oprema potrebna za provođenje aktivnosti. Ciljnu skupinu činilo je 35 djece i mladih koji su godinu dana pohađali online participativne umjetničke i kulturne aktivnosti u sklopu programa radionica „Lujo Marun – čarobni vizionar“. Program podrazumijeva sklop radionica za djecu i mlade iz četiriju kulturno-umjetničkih područja – kulturna materijalna i nematerijalna baština, književnost i dramsko stvaralaštvo, digitalne vještine u fotografiji i filmu te likovna kultura i likovno stvaralaštvo, te iz područja razvoja digitalnih znanja i vještina i poticanja na primjenu korištenjem različitih internetskih alata. Stručni tim osmislio je program radionica kojima je poveznica lik i djelo fra Luje Maruna, začetnika nacionalne arheologije i čovjeka kojem možemo zahvaliti očuvanje Kninske tvrđave u današnjem obliku.
Kninski arheolog Miloš Biserko djecu je učio o arheologiji i povijesti kao bitnim stavkama očuvanja naše kulturne baštine te o ulozi fra Luje Maruna u nacionalnoj arheologiji. Učiteljica likovne kulture Tatjana Jadrić bavila se Lujom i njegovim životom iz perspektive likovne kulture i likovnog stvaralaštva, povezujući teme trodimenzionalnosti, lika, odnosa mase i prostora, ritma i kompozicije s Marunom. Magistra snimanja Glorija Lizde, polaznike je upoznala s razvojem fotografije i filma, vrstama fotografije te ih je kroz malu školu fotografiranja i snimanja upoznala s Marunovim Kninom i donijela ga u sadašnjost. Učiteljica hrvatskoga jezika Anita Škundrić bavila se temama književnosti i dramskog stvaralaštva koje u fokus stavljaju Maruna. Uzevši u obzir dob polaznika, svaka od grupa imala je određeni zadatak i učila o stripu, intervjuu, igrokazu te kazalištu i kazališnim predstavama. Osmišljavanjem spomenutih uradaka na temu života fra Luje Maruna učili su o njemu, ali i o tim dramsko-književnim pojmovima. Radionice voditeljice projekta Anite Ercegovac i koordinatorice Ane Bajan na svojevrstan su način objedinile sva četiri spomenuta područja te djecu uvela u digitalno okružje kako bi što bolje ovladali njime i što lakše prevladali poteškoće. Temama sigurnosti na internetu i načinima kvalitetnog provođenja vremena u online okružju, djeci se osvještava važnost zaštite i sigurnog ponašanja te im se otkriva što sve korisno i dobro nude bespuća internetskog prostora. Na radionicama su imali priliku koristiti različite internetske alate, posjetili su brojne muzeje i izložbe virtualnim putem i tako razvili kreativnost i osnažili vještine samostalnog korištenja interneta u edukativne i kreativne svrhe. Prožimajući ove teme s životom fra Luje, koji je doista nepresušan izvor i dobar primjer djeci kako se upornošću, učenjem, predanošću našoj viziji i povezivanjem s drugima može ostvariti ono što želimo, djeca usvajaju važne životne lekcije i osnažuju svoje socijalne vještine.
Kako se sve ne bi zadržalo isključivo na virtualnom i online svijetu, u program su uključeni i brojni izleti i šetnje. U suradnji s Kninskim muzejom djeca su pohađala trodnevne radionice na Kninskoj tvrđavi u sklopu kojih su učili o kninskim velikanima. Zatim smo obišli arheološke lokalitete u Biskupiji u čijem je otkrivanju sudjelovao Lujo Marun. Obilazak autentičnih kninskih lokacija nazvan „Stazama fra Luje Maruna“ mlade je polaznike vratio u Marunovo vrijeme i ponudio im drugačiji pogled na vlastiti grad. Stare fotografije kuće Fontana i zgrade Prvog muzeja hrvatskog spomenika, te stare fotografije Kninske tvrđave, poslužile su za igru prepoznavanja i smještanja u prostor te povezivanja s informacijama koje su naučili na online radionicama. Iduća šetnja bila je do Marunova groba koji se nalazi na kninskom gradskom groblju. Fra Lujin grob posljednji je dokaz njegove skromnosti. Iako je htio počivati u grobu bez ikakvih obilježja, nakon nekog vremena arheolozi su odlučili njegov grob obilježiti stećkom iz kasnog srednjeg vijeka koji je pronađen u Biskupiji pored Knina. Time su na znakovit način povezali fra Luju – utemeljitelja hrvatske nacionalne arheologije i Biskupiju – teren koji je istraživao. Da bi priča o fra Luji bila zaokružena, organiziran je izlet u Muzej hrvatskih arheoloških spomenika u Splitu gdje je pohranjena većina spomenika koje je on pronašao. Tijekom vođenog obilaska muzeja vladala je vrlo znatiželjna atmosfera. Brojna su djeca prepoznavala izložene artefakte i povezivala ih s radionicama koje su prošli. Stručni tim Udruge Čarobni svijet izrazito veseli činjenica da završetkom provedbe projekta, priča o fra Luji ne staje. Naime, pri kraju se rodila ideja o snimanju filma o fra Luji na temelju dramskog teksta koji je osmišljen u sklopu radionica književnosti i dramskog stvaralaštva.
Zaključuje se kako su provedbom programa Lujo Marun – čarobni vizionar ostvareni svi zacrtani ciljevi projekta Virtualni Čarobni svijet. Radionice razvoja digitalnih vještina i poticanje na primjenu raznih internetskih alata u svrhu razvoja kreativnosti i učenja, povezivanje četiriju kulturno-umjetničkih područja te izleti i šetnje otkrili su djeci kulturno i povijesno bogatstvo kraja i grada u kojem žive. Time se razvija osjećaj važnosti očuvanja kulturne baštine i gradi neraskidiva veza između njih i kraja iz kojeg dolaze.
Sadržaj objave isključiva je odgovornost Udruge za djecu i mlade “Čarobni svijet”. Projekt „Virtualni Čarobni svijet“ ukupne je vrijednosti 492.799,97 kuna s intenzitetom potpore od 100%. Projekt se sufinancira sredstvima Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. u sklopu Poziva „Umjetnost i kultura online“.