Udruga za djecu i mlade "Čarobni svijet" korisnica je institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge.

INTERAKTIVNO PREDAVANJE "KOMUNIKACIJA I ODGOJ"

Dana 9. 3. 2022. održano je interaktivno predavanje “Komunikacija i odgoj” koje je održala Udruga “Čarobni svijet” u suradnji s Ekološkom udrugom “Krka” u sklopu Društvenog centra Promina. Predavanje je vodila predsjednica udruge “Čarobni svijet” Anita Ercegovac. Cilj predavanja je razvijanje i korištenje sastavnica dobre komunikacije u svakodnevnim odgojnim situacijama i izazovima odrastanja. Na predavanju sudionici su razmjenjivali iskustva i stjecali nova znanja o sastavnicama kvalitetne komunikacije, aktivnom slušanju, ja porukama, ti porukama i koliko one utječu na odgoj i odrastanje djeteta. Zaključno su sudionici iskazali zadovoljstvo ovakvim susretima za koje kažu da su ih motivirali da promišljaju o svojim postupanjima pri odgoju kao i na primjenu istih.
Sadržaj objave isključiva je odgovornost Udruge za djecu i mlade “Čarobni svijet”. Projekt se sufinancira sredstvima Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. u sklopu Poziva „Razvoj i provedba programa za socijalnu koheziju i povećanje zaposlenosti u gradovima Kninu, Belom Manastiru i Općini Darda, Benkovcu, Petrinji i Vukovaru“.