Udruga za djecu i mlade "Čarobni svijet" korisnica je institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge.

Čarobni svijet

NAZIV PROJEKTA: Čarobni svijet (UP.02.1.2.01.0004)

VRIJEDNOST PROJEKTA: 736.295,28 HRK*
*Projekt se sufinancira sredstvima Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. u sklopu Poziva „Razvoj i provedba programa za socijalnu koheziju i povećanje zaposlenosti u gradovima Kninu, Belom Manastiru i Općini Darda, Benkovcu, Petrinji i Vukovaru“.

NOSITELJ: Udruga za djecu i mlade „Čarobni svijet“

PARTNER: Centar za socijalnu skrb Knin

TRAJANJE PROJEKTA: 18 mjeseci (kolovoz 2019. – veljača 2021.)

OPĆI CILJ: Poboljšanje javnih usluga i sadržaja za bolju kvalitetu života djece i podrška roditeljima na putu odrastanja njihove djece sa svrhom prevencije rizika u funkcioniranju obitelji.

CILJANA SKUPINA:

 • 35 djece sa područja grada Knina,
 • 10 stručnjaka koji rade s djecom i mladima.

 

KRATKI OPIS: Projekt Čarobni svijet podrazumijeva provođenje radionica za djecu s ciljem jačanja pozitivne slike o sebi i pomoći u učenju, te edukaciju za stručnjake koji rade s djecom i mladima. U sklopu Projekta planira se osnivanje centra za mlade kao izvaninstitucionalne podrške djeci, mladima i obiteljima grada Knina. Naglašavajući važnost prevencije te suradnje među institucijama koje se bave odgojem i obrazovanjem djece, cilj je poboljšati kvalitetu života i prevenirati potencijalne rizike djece i mladih kroz izvaninstitucionalnu skrb i osnaživanje.

AKTIVNOSTI:

 • Radionice za djecu s ciljem jačanja pozitivne slike o sebi, samopouzdanja, samopoštovanja , prepoznavanje svojih snaga i povjerenja u iste, povjerenje u druge odrasle osobe koje su neposredno uključene u odrastanje djeteta.
 • Radionice pomoći u učenju,
 • Edukacije stručnjaka odgovornih za rad s djecom i roditeljima,
 • Savjetovanje, radionice i edukacije za roditelje,
 • Organiziranje i provedba konferencija i okruglih stolova s ciljem promocije izvaninstitucionalnih usluga i sadržaja za bolju kvalitetu života djece i podršku roditeljima u gradu Kninu,
 • Nabava opreme za provođenje aktivnosti,
 • Organiziranje izleta i studijskog putovanja
 • Izrada brošure i promotivnog videa.

 

OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA:

 • 10 stručnjaka koji rade s djecom i mladima osposobljeno držati radionice ciljanoj skupini.
 • 35 djece sudjelovalo na radionicama pozitivne slike o sebi i pomoći u učenju te razvilo znanje i vještine iz socio-emocionalnih područja i područja školske nastave.
 • Osnovan centar za mlade

 

KONTAKT:
Udruga za djecu i mlade „Čarobni svijet“

                   info@carobnisvijet.hr

Novosti

Sadržaj objave isključiva je odgovornost Udruge za djecu i mlade „Čarobni svijet“.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalog fonda

Više informacija o EU fondovima:
www.strukturnifondovi.hr