Kontakt

Udruga za djecu i mlade

Čarobni svijet

Adresa: Meštrovićeva 21, 22300 Knin, Hrvatska

Telefon: +385995352630

Email: carobnisvijetinfo@gmail.com

Udruga za djecu i mlade "Čarobni svijet"

  • Meštrovićeva 21, 22300 Knin
  • Mobitel: 091 / 78 78 411
  • carobnisvijet7@gmail.com

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalog fonda

Više informacija o EU fondovima:
www.strukturnifondovi.hr

Sadržaj internetsje stranice je isključiva odgovornost udruge za djecu i mlade “Čarobni svijet”