Udruga za djecu i mlade "Čarobni svijet" korisnica je institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge.

PROJEKT ČAROBNI SVIJET

Projekt Čarobni svijet podrazumijeva provođenje radionica za djecu s ciljem jačanja pozitivne slike o sebi i pomoći u učenju, te edukaciju za stručnjake koji rade s djecom i mladima. U sklopu Projekta planira se osnivanje centra za mlade kao izvaninstitucionalne podrške djeci, mladima i obiteljima grada Knina. Naglašavajući važnost prevencije te suradnje među institucijama koje se bave odgojem i obrazovanjem djece, cilj je poboljšati kvalitetu života i prevenirati potencijalne rizike djece i mladih kroz izvaninstitucionalnu skrb i osnaživanje.
Sadržaj objave isključiva je odgovornost Udruge za djecu i mlade “Čarobni svijet”. Projekt se sufinancira sredstvima Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. u sklopu Poziva „Razvoj i provedba programa za socijalnu koheziju i povećanje zaposlenosti u gradovima Kninu, Belom Manastiru i Općini Darda, Benkovcu, Petrinji i Vukovaru“.